NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Žiadosti

Cieľom NADÁCIE je smerovať pomoc práve tam, kde je potrebná a zmysluplná. Prostredníctvom našich grantových programov môžu svietiť lúče nášho nadačného majáka na viaceré miesta.

10 dobrých skutkov

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY oslávi tento rok 10. výročie vzniku a pri tejto príležitosti spúšťame grantový program 10 dobrých skutkov, prostredníctvom ktorého rozdelíme 10 000 eur. Grantový program Nadácie je zameraný na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Žiadatelia môžu zasielať žiadosti o finančnú podporu pre niekoho o kom vedia, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát, kolega, známy, rodina v núdzi či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné. Stačí len vyplniť online formulár s popisom účelu a vďaka nášmu grantu môžete urobiť dobrý skutok. Podporíme žiadosti z oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, vzdelávania a športu. Brožúra ku grantovému programu 10 dobrých skutkov

Grantový program otvoríme v lete  2017 a vyhodnotíme na jeseň.

Nápad pre folklór

je nový grantový program Nadácie  zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Nadácia Poštovej banky tak jasne preukazuje svoj úprimný záujem o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.  Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky. Nadácia podporí tie najlepšie nápady v rámci dvoch podprogramov:

•          Podprogram – „SPOZNAJ SVOJ DOMOV“ – Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.

•          Podprogram – „UKÁŽ SA“ – Prezentácia lokálnej tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

Grantový program otvoríme na jar 2017.

Nápad pre 3 generácie

je grantový program venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytla finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácií sa budú spolu podieľať 3 generácie a nápady sú originálne a trvalo udržateľné. Vďaka programu sme rozdelili celkovú sumu 20 000€ na realizáciu 16 najlepších verejnoprospešných nápadov.

Ďalšie kolo grantového programu otvoríme na jeseň 2017.

Zamestnanecký grantový program MAJÁK

je určený pre zamestnancov skupiny Poštovej banky. Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci získať finančnú podporu na verejnoprospešné aktivity a projekty, ktorým sa aktívne venujú vo voľnom čase.

Pre vyplnenie online žiadosti je treba zaregistrovať sa v systéme Egrant. Pri registrácii je potrebné si vybrať správny grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť.

Pokračovať na online žiadosť